Elektryk

Opis:   

Elektryk uczestniczy w procesach produkcyjnych przy montażu aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania. Osoba na tym stanowisku wykonuje prace przy budowie i montażu szaf sterowniczych oraz rozdzielnic. Elektryk wykonuje prace instalacyjne oraz konserwacyjne w systemach elektrycznych i automatycznych. Pomaga także przy pakowaniu maszyn. Elektryk wykonuje zadania terminowo i z należyta starannością.

 

 

Zadania i obowiązki:

 • Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania zgodnie z dokumentacją, schematami i instrukcjami.
 • Diagnozowanie i usuwanie podstawowych usterek w obrębie typowych instalacji.
 • Bieżąca kontrola dostarczonych elementów i powiadamianie przełożonego o stwierdzonych niezgodnościach.
 • Utrzymanie jakości pracy w zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami.
 • Informowanie o potencjalnych zagrożeniach w dotrzymaniu terminu wykonania zleconego zadania.
 • Pakowanie maszyn zgodnie z instrukcją pakowania i przygotowanie materiałów do pakowania.
 • Wykonywanie drobnych napraw, modyfikacji części zgodnie z poleceniem przełożonego w ramach dostępnych umiejętności i oprzyrządowania.
 • Wykonywanie prac gospodarczych związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu.
 • Wykonywanie drobnych napraw w lokalach Spółki, zgodnie z poleceniem Przełożonego
 • Dbanie o mienie zakładu i powierzone narzędzia pracy.
 • Wykonywanie zadań pod nadzorem pracownika o wyższym stopniu doświadczenia.

 

 

Edukacja i doświadczenie:

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • Ważne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji, co najmniej do 1 kV
 • 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawe wyzwania zawodowe,
 • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
 • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.  Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

  Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

  Serwisant

  Opis:   

  Serwisant pracuje w zespole produkcyjnym przy montażu maszyn i urządzeń produkowanych w Firmie. jest pracownikiem wchodzącym w skład zespołu serwisowego, uczestniczącym w wyjazdach serwisowych do klienta zarówno w kraju jak i za granicą. Aktywnie uczestniczy w montażu maszyn i urządzeń, montażu części elektrycznej, montażu automatyki, testowaniu i naprawie usterek a także w serwisach gwarancyjnych i pogwarancyjnych zlecanych Spółce. Poszukujemy osoby, która posiada szeroką wiedzę na temat budowy maszyn i która chciałaby rozwijać się w zakresie mechatroniki, elektryki, automatyki oraz oprogramowania maszyn, poprzez uczestnictwo w naszych projektach.

   

   

  Zadania i obowiązki:

  • Montaż maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją
  • Serwisowanie maszyn i urządzeń dostarczanych do klienta
  • Wykonywanie napraw, modyfikacji maszyn i urządzeń zgodnie z poleceniem przełożonego w ramach dostępnych umiejętności i oprzyrządowania.
  • Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania zgodnie z dokumentacją, schematami i instrukcjami.
  • Budowa / montaż szaf sterowniczych oraz rozdzielnic elektrycznych.
  • Wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych w systemach elektrycznych i automatycznych.
  • Montaż przemysłowych instalacji elektrycznych i automatyki.
  • Udział w montażu i podłączaniu wytworzonych produktów. Montaż maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją.

   

   

  Edukacja i doświadczenie:

  • minimum wykształcenie średnie
  • Znajomość rysunku technicznego
  • Umiejętność obsługi narzędzi i elektronarzędzi
  • Wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn
  • Wiedza z zakresu mechatroniki i elektryki
  • Wiedza z zakresu oprogramowania maszyn i urządzeń
  • Znajomość j. angielskiego na poziomie B1
  • Umiejętności komunikacyjne

   

   

  Oferujemy:

  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • ciekawe wyzwania zawodowe,
  • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
  • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.   Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

   "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

   Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

   Referent ds. administracyjnych

   Opis:

   Referent ds. administracyjnych koordynuje wszelkie czynności związane z bezusterkowym funkcjonowaniem biura.

    

   Zadania i obowiązki:

   • Pomoc w prowadzeniu rejestru pism przychodzących i wychodzących.
   • Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji Spółki, tworzenie i nadzorowanie dokumentacji.
   • Organizowanie delegacji i wyjazdów służbowych – krajowych i zagranicznych.
   • Pomoc w koordynacji podróży służbowych pracowników w zakresie: organizacji transferów na lotniska, rezerwacji hotelowych, wypożyczania samochodów, zakupu biletów lotniczych.
   • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie aspektów ochrony środowiska.
   • Rejestracja faktur przychodzących.
   • Koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie zagadnień infrastruktury i obsługi interesów pracowniczych.
   • Obsługa i kontakt z dostawcą usług telefonicznych.
   • Odbiór i wydawanie korespondencji pocztowej, obsługa poczty wychodzącej – Poczta Polska.
   • Zamawianie pieczęci Spółki oraz prowadzenie ich ewidencji.

    

   Edukacja i doświadczenie:

   • Wykształcenie średnie / wyższe.
   • Co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
   • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

    

   Oferujemy:

   • możliwość rozwoju zawodowego,
   • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
   • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   • ciekawe wyzwania zawodowe,
   • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
   • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.    Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

    Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

    Starszy Specjalista ds. administracyjnych

    Opis:
    Specjalista ds. administracyjnych koordynuje czynności związane z organizacją pracy biura oraz administracją Firmy. Osoba na tym stanowisku dba o właściwy przepływ informacji oraz o archiwizowanie dokumentacji. Specjalista ds. administracyjnych koordynuje proces zawierania i wypowiadania umów. Uczestniczy także w procesie organizacji delegacji i podróży służbowych a także administruje niektórymi portalami, dotyczącymi świadczeń dodatkowych.

     

    Zadania i obowiązki:

    • Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących – nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    • Administrowanie bazą Access – wprowadzanie, aktualizacja, zatwierdzanie faktur.
    • Prowadzenie dokumentacji Spółki, tworzenie i nadzorowanie dokumentacji.
    • Organizowanie delegacji i wyjazdów służbowych – krajowych i zagranicznych w zakresie: organizacji transferów na lotniska, rezerwacji hotelowych, wypożyczania samochodów, zakupu biletów lotniczych.
    • Zawieranie ubezpieczeń na podróż służbową, ubezpieczenie samochodu służbowego.
    • Koordynacja pośrednictwa wizowego – pozyskiwanie wiz służbowych dla pracowników.
    • Administracja umowami zawieranymi przez Firmę – archiwizowanie, zawieranie i wypowiadanie (w granicach pełnomocnictwa).
    • Nadzór nad polityką RODO, dotyczącą zawartych umów.
    • Działania z zakresu ochrony środowiska – tworzenie ewidencji i sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego.
    • Nadzór nad portalem BDO.
    • Koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie zagadnień infrastruktury.
    • Obsługa i kontakt z dostawcą usług telefonicznych.
    • Nadzorowanie i odbiór korespondencji pocztowej, obsługa poczty wychodzącej – Poczta Polska.
    • Udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom.
    • Administracja platformami obsługującymi dodatkowe świadczenia pracownicze.
    • Zarządzanie hierarchią informacji napływających do biura, sortowanie i syntezowanie najbardziej istotnych danych.
    • Zamawianie pieczęci Spółki oraz prowadzenie ich ewidencji.

     

    Edukacja i doświadczenie:

    • Wykształcenie średnie / wyższe.
    • 1-3 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
    • Doświadczenie w branży produkcyjnej.
    • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.

     

    Oferujemy:

    • możliwość rozwoju zawodowego,
    • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
    • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
    • ciekawe wyzwania zawodowe,
    • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
    • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.     Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

     "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

     Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

     Koordynator projektu

     Opis:   

     Koordynator projektu tworzy plan produkcyjny, harmonogramy; koordynuje i monitoruje produkty poprzez stworzenie kompletnego cyklu projektowego. Korzysta z planów inżynieryjnych i specyfikacji produkcyjnych w celu ustalenia harmonogramów. Współpracuje z innymi działami w celu zapewnienia terminowości projektu.

      

      

     Zadania i obowiązki:

     • Tworzenie, przegląd i zarządzanie planami i harmonogramami.
     • Zapewnienie, że projekt jest zrealizowany na czas i w ramach budżetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
     • Współpraca z menedżerami i inżynierami w celu omówienia postępów projektu i rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów.
     • Informowanie na bieżąco zespołu o postępach w projekcie w celu zapewnienia aktualnych informacji klientowi.
     • Harmonogramowanie i planowanie przestrzenne.
     • Harmonogramowanie dostaw niezbędnych do realizacji planu.
     • Bieżąca korekta i kontrola realizacji planów.
     • Analiza i raportowanie odchyleń wykonania planów.
     • Koordynowanie terminowego zwalniania zleceń, zapotrzebowań i ciągłego przeglądu dostępności zapasów.
     • Utrzymywanie i komunikowanie priorytetów konkretnego zapotrzebowania na produkt i odpowiednie korygowanie harmonogramu.
     • Utrzymuje wymagane zapasy surowców i ilość zamówień z najbardziej ekonomicznymi kosztami dostawy, magazynowania i przestarzałości, jednocześnie zapewniając terminowe dostarczenie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych na miejscu.
     • Bierze udział w planowaniu i ustalaniu ogólnych celów produkcyjnych w oparciu o zamówienie. Prowadzi cotygodniowe spotkania w celu przeglądu zaplanowanego harmonogramu.
     • Terminowe wykonywanie przydzielonych zadań, raportowanie postępu prac zgodnie z przyjętymi w Spółce standardami.
     • Wsparcie działu produkcji w zakresie przygotowania produkcji, produkcji, dostawy komponentów i części, montażu i uruchomieniu maszyn.
     • Identyfikacja zagrożeń oraz wprowadzenie działań naprawczych.
     • Inicjowanie i wdrażanie projektów wewnętrznych zmierzających do doskonalenia funkcjonujących systemów planowania.
     • Bieżąca aktualizacja danych w systemie.

      

      

     Edukacja i doświadczenie:

     • Wykształcenie wyższe techniczne.
     • Doświadczenie zawodowe w planowaniu.
     • Znajomość procesów produkcyjnych.
     • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
     • Umiejętność poruszania się w środowisku CAD.
     • Zdolności analityczne, dokładność.
     • Umiejętność współpracy i integracji w ramach zespołu.
     • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

      

      

     Oferujemy:

     • możliwość rozwoju zawodowego,
     • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
     • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
     • ciekawe wyzwania zawodowe,
     • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
     • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.      Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

      "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

      Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

      Inżynier jakości

      Opis:

      Inżynier jakości prowadzi rozwój systemu zarządzania jakością wymaganego do budowania wysokiej technologii PCB dla celów komercyjnych i wojskowych.  Koordynuje nadzór nad jakością przyjmowanych elementów do montażu maszyn a także nadzór nad montowanymi maszynami.

      Zadania i obowiązki:

      • Odpowiedzialność za dalszy rozwój i zgodność AWP z system zarządzania jakością (QM) ISO9001:2015; ISO14001:2015.
      • Zapewnienie codziennej jakości wsparcia technicznego przy projektach.
      • Ścisła współpraca z inżynierami w celu zapewnienia standardów jakości.
      • Zapewnienie mentoringu poprzez przeglądy i informacje zwrotne w celu zapewnienia zgodności, właściwego wpływu odchylenia na oceny produktów i ulepszenia.
      • Rozwijanie, modyfikowanie, stosowanie i utrzymywanie standardów jakości oraz protokołu do przetwarzania częściowo gotowych lub gotowych materiałów do produkcji.
      • Tworzenie i wdrażanie metod i procedur kontroli, testowania i oceny dokładności produktów i urządzeń produkcyjnych.
      • Projektowanie lub określanie mechanizmów kontroli i testowania mechanizmów oraz wyposażenia. Przeprowadzanie testów zapewniania jakości. Wykonuje analizę statystyczną, aby ocenić koszt i określić odpowiedzialność za produkty lub materiały, które nie spełniają wymaganych norm i specyfikacji.
      • Wykonywanie audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych na potrzeby AWP
      • Zapewnianie, że środki naprawcze spełniają dopuszczalne standardy niezawodności i że dokumentacja jest zgodna z wymaganiami.

      Edukacja i doświadczenie:

      • Wykształcenie wyższe w dziedzinie jakości lub pokrewnej
      • Minimum 5 lat bezpośredniego doświadczenia w QM, najlepiej w przemyśle PCB lub produkcji elektroniki
      • Pięć lat bezpośredniego doświadczenia w pracy z ISO9001, ISO14001
      • Doświadczenie z PN-N18001:2004; ISO9001:2015, ISO14001:2015.
      • Mile widziana znajomość wymagań AS9100 i Nadcap
      • Mile widziane doświadczenie z wymaganiami MIL-PRF-31032
      • Biegłość z oprogramowaniem Microsoft Office.
      • Doświadczenie w zarządzaniu bazami danych
      • Doskonałe umiejętności komunikacyjne pisemne i werbalne.
      • Umiejętność skutecznej komunikacji z osobami na wszystkich poziomach, zarówno w organizacji, jak i poza nią.

      Oferujemy:

      • możliwość rozwoju zawodowego,
      • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
      • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
      • ciekawe wyzwania zawodowe,
      • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
      • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.       Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

       "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

       Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

       Inżynier Chemii

       Obowiązki:

       • Zapewnienie bieżącego wsparcia technicznego dla projektów.
       • Ścisła współpraca z inżynierami w celu zagwarantowania standardów jakości.
       • Zapewnienie mentoringu poprzez recenzje i informacje zwrotne w celu zagwarantowania zgodności projektów,  właściwy wpływ oceny odchyleń I ulepszeń produktu.
       • Zapewnienie, że środki naprawcze spełniają akceptowalne standardy niezawodności oraz konsultowanie środków zaradczych z działem R&D.
       • Wsparcie przy projektowaniu systemów procesów chemicznych ze sterowaniem.
       • Wsparcie przy projektach wet process.
       • Ustalenie standardów dla wytwarzanych maszyn.
       • Analiza problemów i ich rozwiązań na podstawie ustrukturyzowanych narzędzi.
       • Uczestnictwo we wdrażaniu projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych.

       Wykształcenie i doświadczenie

       • Wykształcenie wyższe chemiczne lub materiałoznawstwo
       • Wiedza z inżynierii chemicznej
       • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
       • Biegła obsługa MS Office
       • Doświadczenie w obsłudze SAP
       • Znajomość rysunku technicznego
       • Znajomość technologii produkcji
       • Znajomość języka angielskiego
       • Znajomość programu CAD

        

       Oferujemy:

       • możliwość rozwoju zawodowego,
       • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
       • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
       • ciekawe wyzwania zawodowe,
       • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
       • elastyczne godziny pracy,
       • dodatkową opiekę medyczną        Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

        "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

        Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

        Inżynier PLM

        Osoba na tym stanowisku zapewnia kompleksowe działanie systemu Product Lifecycle Management (PLM), wraz z oceną, analizą, planowaniem wdrożenia i wdrożeniem oprogramowania, aplikacji, udoskonalaniem systemu i integralności danych. Rola ta wspiera optymalne planowanie i wykonanie wszystkich działań związanych z wdrożeniem systemu lub oprogramowania w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia. Stanowisko to ma celu zapewnić wymagane analityczne i techniczne wsparcie koncepcji i rozwiązań zapobiegawczych.

        Obowiązki i zakres odpowiedzialności:

        • Zapewnienie kompleksowego działania systemu PLM, wraz z pomyślną oceną, analizą, planowaniem wdrożenia i wdrożeniem oprogramowania, aplikacji, udoskonalaniem systemu i integralności danych.
        • Wsparcie optymalnego planowania i wykonania wszystkich działań związanych z wdrożeniem systemu lub oprogramowania w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia.
        • Zapewnienie wymaganego analitycznego i technicznego wsparcia rozwiązań i rozwiązań zapobiegawczych.
        • Techniczne wsparcie w badaniach, analizach oraz planowaniu wdrożeń i utrzymania złożonych systemów, wewnętrzny konsultant skomplikowanych analiz i zadań administrowania systemem, prowadzenie projektów technicznych, praca z pełnym zrozumieniem organizacji, praktyk i wymagań biznesowych klienta w ekstremalnym obciążeniu zadaniami.
        • Wyznaczanie zadań, praca w dużym stopniu niezależności, szybkie działanie zapobieganiu lub korygowaniu błędów.
        • Reprezentowanie działu R&D oraz obsługa jako podstawowy kontakt w kwestii trudnych technicznie i funkcjonalnie działaniach inżynierskich.
        • Bezpośrednia współpraca z  działem R&D i Produkcją w celu rozwiązywania kompleksowych technicznych problemów związanych z konkretnymi potrzebami biznesowymi.
        • Rola eksperta merytorycznego w procesach biznesowych.

         

        Wykształcenie i doświadczenie

        • Wymagany tytuł licencjata /studia w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych, inżynierskich lub matematycznych.
        • 2 lata doświadczenia w inżynierii, rozwoju oprogramowania, zarządzania konfiguracją lub danymi;
        • udokumentowane doświadczenie w korzystaniu z systemu PLM oraz integracji systemów PLM z CAD.
        • Wymagana biegłość w nauce nowych systemów i procesów oraz umiejętność efektywnej pracy z członkami zespołów ze wszystkich szczebli organizacji.
        • Udokumentowane zaawansowane umiejętności komunikacyjne i analityczne wraz z umiejętnościami organizacyjnymi.
        • Średniozaawansowana znajomość obsługi MS Office i doświadczenie w pracy na systemie ERP.

         

        Oferujemy:

        • możliwość rozwoju zawodowego,
        • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
        • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
        • ciekawe wyzwania zawodowe,
        • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
        • elastyczne godziny pracy,
        • dodatkową opiekę medyczną         Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

         "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

         Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

         Programista C#

         Poszukiwany kandydat wejdzie w skład zespołu pracującego nad rozwojem produktu w zakresie przemysłu 4.0 w klasie enterprise.

         Budowa globalnego systemu zarządzania i kontroli produkcją o zakresie korporacyjnym.

         W skład zespołu wchodzą również doświadczeni programiści PLC zapewniający wsparcie systemu od strony maszynowej.

          

         Edukacja i doświadczenie:

         • Minimum 3-4 lata doświadczenia komercyjnego.
         • Bardzo dobra znajomość języka C# i platformy .NET framework.
         • Dobra znajomość relacyjnych baz danych, budowanych głównie w oparciu o MySQL.
         • Doświadczenie w pracy z Model-View-Controller (MVC).
         • Mile widziane doświadczenie w pracy z protokołami komunikacyjnych MQTT, TCP/IP.
         • Mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem brokerów (HiveMQ, Mosquitto).
         • Mile widziane doświadczenie z Windows Presentation Foundation (WPF) lub innym frameworkiem opartym na XAML.
         • Mile widziane doświadczenie w budowaniu frontendu WEB.
         • Znajomość języka angielskiego.

          

         Inne kwalifikacje:

         • Kreatywność.
         • Umiejętność szybkiego uczenia się oraz analitycznego myślenia.
         • Umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

          

         Oferujemy:

         • możliwość rozwoju zawodowego,
         • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
         • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
         • ciekawe wyzwania zawodowe,
         • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
         • elastyczne godziny pracy,
         • dodatkową opiekę medyczną          Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

          "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

          Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

          Młodszy konstruktor

          Miejsce pracy Bożejowice, Bolesławiec lub Wrocław

          Opis zadania:

          • Projektowanie nowych zespołów oraz rozwój istniejących rozwiązań.
           Wyszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i wsparcie dla nowych wdrożeń.
          • Tworzenie rysunków wykonawczych oraz złożeniowych.
          • Analiza danych wejściowych.
          • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją.
          • Wsparcie działu produkcyjnego w kwestiach związanych z rozwojem produktu.
          • Wsparcie działu zakupów, w kwestiach pomocy technicznej.

          Wymagania:

          • Wykształcenie wyższe w dziedzinie inżynierii mechanicznej i budownictwie,
          • Znajomość rysunku technicznego,
          • Komunikacja w języku angielskim, także technicznym
          • Wiedza z zakresu projektowaniu tworzyw sztucznych,
          • Mile widziana znajomość programów CAD, Autodesk, AutoCAD, Autodesk invetor,
          • Umiejętność pracy w grupie.
          • Przestrzeganie terminowego wykonywania nałożonych zadań.
          • Wykazanie inicjatywy w zakresie wdrażania nowych rozwiązań i poprawy

          Oferujemy:

          • możliwość rozwoju zawodowego,
          • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
          • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
          • ciekawe wyzwania zawodowe,
          • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
          • elastyczne godziny pracy,
          • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe

          Prosimy o CV również w języku angielskim.           Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

           "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

           Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)