Opis:   

Koordynator projektu tworzy plan produkcyjny, harmonogramy; koordynuje i monitoruje produkty poprzez stworzenie kompletnego cyklu projektowego. Korzysta z planów inżynieryjnych i specyfikacji produkcyjnych w celu ustalenia harmonogramów. Współpracuje z innymi działami w celu zapewnienia terminowości projektu.

 

 

Zadania i obowiązki:

 • Tworzenie, przegląd i zarządzanie planami i harmonogramami.
 • Zapewnienie, że projekt jest zrealizowany na czas i w ramach budżetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
 • Współpraca z menedżerami i inżynierami w celu omówienia postępów projektu i rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów.
 • Informowanie na bieżąco zespołu o postępach w projekcie w celu zapewnienia aktualnych informacji klientowi.
 • Harmonogramowanie i planowanie przestrzenne.
 • Harmonogramowanie dostaw niezbędnych do realizacji planu.
 • Bieżąca korekta i kontrola realizacji planów.
 • Analiza i raportowanie odchyleń wykonania planów.
 • Koordynowanie terminowego zwalniania zleceń, zapotrzebowań i ciągłego przeglądu dostępności zapasów.
 • Utrzymywanie i komunikowanie priorytetów konkretnego zapotrzebowania na produkt i odpowiednie korygowanie harmonogramu.
 • Utrzymuje wymagane zapasy surowców i ilość zamówień z najbardziej ekonomicznymi kosztami dostawy, magazynowania i przestarzałości, jednocześnie zapewniając terminowe dostarczenie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych na miejscu.
 • Bierze udział w planowaniu i ustalaniu ogólnych celów produkcyjnych w oparciu o zamówienie. Prowadzi cotygodniowe spotkania w celu przeglądu zaplanowanego harmonogramu.
 • Terminowe wykonywanie przydzielonych zadań, raportowanie postępu prac zgodnie z przyjętymi w Spółce standardami.
 • Wsparcie działu produkcji w zakresie przygotowania produkcji, produkcji, dostawy komponentów i części, montażu i uruchomieniu maszyn.
 • Identyfikacja zagrożeń oraz wprowadzenie działań naprawczych.
 • Inicjowanie i wdrażanie projektów wewnętrznych zmierzających do doskonalenia funkcjonujących systemów planowania.
 • Bieżąca aktualizacja danych w systemie.

 

 

Edukacja i doświadczenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Doświadczenie zawodowe w planowaniu.
 • Znajomość procesów produkcyjnych.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność poruszania się w środowisku CAD.
 • Zdolności analityczne, dokładność.
 • Umiejętność współpracy i integracji w ramach zespołu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawe wyzwania zawodowe,
 • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
 • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.  Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

  Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

  Manufacturing Centre

  AWP Group Polen Sp. z o.o.
  Bożejowice 47
  59-700 Bolesławiec
  info@awp-group.net

  Engineering Centre

  Al. Tysiąclecia 60,
  59-700 Bolesławiec

  Cooperating Centre

  Wrocławskie Centrum Współpracy
  ul. Sikorskiego 2-8
  Stare Miasto
  Wrocław