Opis:

Referent ds. administracyjnych koordynuje wszelkie czynności związane z bezusterkowym funkcjonowaniem biura.

 

Zadania i obowiązki:

 • Pomoc w prowadzeniu rejestru pism przychodzących i wychodzących.
 • Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji Spółki, tworzenie i nadzorowanie dokumentacji.
 • Organizowanie delegacji i wyjazdów służbowych – krajowych i zagranicznych.
 • Pomoc w koordynacji podróży służbowych pracowników w zakresie: organizacji transferów na lotniska, rezerwacji hotelowych, wypożyczania samochodów, zakupu biletów lotniczych.
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie aspektów ochrony środowiska.
 • Rejestracja faktur przychodzących.
 • Koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie zagadnień infrastruktury i obsługi interesów pracowniczych.
 • Obsługa i kontakt z dostawcą usług telefonicznych.
 • Odbiór i wydawanie korespondencji pocztowej, obsługa poczty wychodzącej – Poczta Polska.
 • Zamawianie pieczęci Spółki oraz prowadzenie ich ewidencji.

 

Edukacja i doświadczenie:

 • Wykształcenie średnie / wyższe.
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawe wyzwania zawodowe,
 • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
 • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.  Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

  Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

  Manufacturing Centre

  AWP Group Polen Sp. z o.o.
  Bożejowice 47
  59-700 Bolesławiec
  info@awp-group.net

  Engineering Centre

  Al. Tysiąclecia 60,
  59-700 Bolesławiec

  Cooperating Centre

  Wrocławskie Centrum Współpracy
  ul. Sikorskiego 2-8
  Stare Miasto
  Wrocław