Opis:
Specjalista ds. administracyjnych koordynuje czynności związane z organizacją pracy biura oraz administracją Firmy. Osoba na tym stanowisku dba o właściwy przepływ informacji oraz o archiwizowanie dokumentacji. Specjalista ds. administracyjnych koordynuje proces zawierania i wypowiadania umów. Uczestniczy także w procesie organizacji delegacji i podróży służbowych a także administruje niektórymi portalami, dotyczącymi świadczeń dodatkowych.

 

Zadania i obowiązki:

 • Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących – nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Administrowanie bazą Access – wprowadzanie, aktualizacja, zatwierdzanie faktur.
 • Prowadzenie dokumentacji Spółki, tworzenie i nadzorowanie dokumentacji.
 • Organizowanie delegacji i wyjazdów służbowych – krajowych i zagranicznych w zakresie: organizacji transferów na lotniska, rezerwacji hotelowych, wypożyczania samochodów, zakupu biletów lotniczych.
 • Zawieranie ubezpieczeń na podróż służbową, ubezpieczenie samochodu służbowego.
 • Koordynacja pośrednictwa wizowego – pozyskiwanie wiz służbowych dla pracowników.
 • Administracja umowami zawieranymi przez Firmę – archiwizowanie, zawieranie i wypowiadanie (w granicach pełnomocnictwa).
 • Nadzór nad polityką RODO, dotyczącą zawartych umów.
 • Działania z zakresu ochrony środowiska – tworzenie ewidencji i sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego.
 • Nadzór nad portalem BDO.
 • Koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie zagadnień infrastruktury.
 • Obsługa i kontakt z dostawcą usług telefonicznych.
 • Nadzorowanie i odbiór korespondencji pocztowej, obsługa poczty wychodzącej – Poczta Polska.
 • Udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom.
 • Administracja platformami obsługującymi dodatkowe świadczenia pracownicze.
 • Zarządzanie hierarchią informacji napływających do biura, sortowanie i syntezowanie najbardziej istotnych danych.
 • Zamawianie pieczęci Spółki oraz prowadzenie ich ewidencji.

 

Edukacja i doświadczenie:

 • Wykształcenie średnie / wyższe.
 • 1-3 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawe wyzwania zawodowe,
 • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
 • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.  Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

  Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

  Manufacturing Centre

  AWP Group Polen Sp. z o.o.
  Bożejowice 47
  59-700 Bolesławiec
  info@awp-group.net

  Engineering Centre

  Al. Tysiąclecia 60,
  59-700 Bolesławiec

  Cooperating Centre

  Wrocławskie Centrum Współpracy
  ul. Sikorskiego 2-8
  Stare Miasto
  Wrocław