Monter

Zadania i obowiązki:

 • Montaż maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją.
 • Obsługa narzędzi ręcznych.
 • Bieżąca kontrola dostarczonych części i powiadamianie przełożonego o stwierdzonych niezgodnościach.
 • Wykonywanie zleconych zadań w wyznaczonym terminie.
 • Utrzymanie jakości pracy w zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami.
 • Informowanie o potencjalnych zagrożeniach w dotrzymaniu terminu wykonania zleconego zadania.
 • Pakowanie maszyn zgodnie z instrukcją pakowania i przygotowanie materiałów do pakowania.
 • Wykonywanie drobnych napraw, modyfikacji części zgodnie z poleceniem przełożonego w ramach dostępnych umiejętności i oprzyrządowania.
 • Wykonywanie prac gospodarczych związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu.
 • Wykonywanie drobnych napraw w lokalach Spółki, zgodnie z poleceniem Przełożonego.
 • Wykonywanie zadań pod nadzorem pracownika o wyższym stopniu doświadczenia.
 • Wspieranie pracowników z mniejszym doświadczeniem.
 • Współpraca z innymi działami.

 

Edukacja i doświadczenie:

 • Ukończone wykształcenie średnie.
 • Znajomość rysunku technicznego.
 • Wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawe wyzwania zawodowe,
 • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
 • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.  Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

  Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

  Młodszy Programista C#

  Opis:   

  Poszukiwany kandydat wejdzie w skład zespołu pracującego nad rozwojem produktu w zakresie przemysłu 4.0 w klasie enterprise. Budowa globalnego systemu zarządzania i kontroli produkcją

  o zakresie korporacyjnym. W skład zespołu wchodzą również doświadczeni programiści PLC zapewniający wsparcie systemu od strony maszynowej.

   

  Edukacja i doświadczenie:

  • Podstawowa znajomość C# i frameworku .NET.
  • Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych – PSQL.
  • Mile widziane doświadczenie w pracy z modelem MVVM, CQRS + DDD.
  • Mile widziane doświadczenie w pracy z protokołami komunikacyjnych MQTT, HTTP.
  • Mile widziana umiejętność pisania testów jednostkowych.
  • Mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem brokerów (HiveMQ, Mosquitto).
  • Mile widziana znajomość również WPF (lub innego frameworku opartego na XAML).
  • Mile widziana znajomość React.
  • Znajomość języka angielskiego.
  • Kreatywność.
  • Umiejętność szybkiego uczenia się oraz analitycznego myślenia.
  • Umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

   

  Oferujemy:

  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • ciekawe wyzwania zawodowe,
  • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
  • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.   Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

   "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

   Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

   Elektryk

   Opis:   

   Elektryk uczestniczy w procesach produkcyjnych przy montażu aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania. Osoba na tym stanowisku wykonuje prace przy budowie i montażu szaf sterowniczych oraz rozdzielnic. Elektryk wykonuje prace instalacyjne oraz konserwacyjne w systemach elektrycznych i automatycznych. Pomaga także przy pakowaniu maszyn. Elektryk wykonuje zadania terminowo i z należyta starannością.

    

    

   Zadania i obowiązki:

   • Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania zgodnie z dokumentacją, schematami i instrukcjami.
   • Diagnozowanie i usuwanie podstawowych usterek w obrębie typowych instalacji.
   • Bieżąca kontrola dostarczonych elementów i powiadamianie przełożonego o stwierdzonych niezgodnościach.
   • Utrzymanie jakości pracy w zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami.
   • Informowanie o potencjalnych zagrożeniach w dotrzymaniu terminu wykonania zleconego zadania.
   • Pakowanie maszyn zgodnie z instrukcją pakowania i przygotowanie materiałów do pakowania.
   • Wykonywanie drobnych napraw, modyfikacji części zgodnie z poleceniem przełożonego w ramach dostępnych umiejętności i oprzyrządowania.
   • Wykonywanie prac gospodarczych związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu.
   • Wykonywanie drobnych napraw w lokalach Spółki, zgodnie z poleceniem Przełożonego
   • Dbanie o mienie zakładu i powierzone narzędzia pracy.
   • Wykonywanie zadań pod nadzorem pracownika o wyższym stopniu doświadczenia.

    

    

   Edukacja i doświadczenie:

   • Wykształcenie minimum zawodowe
   • Znajomość rysunku technicznego
   • Umiejętność czytania schematów elektrycznych
   • Ważne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji, co najmniej do 1 kV
   • 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

    

    

   Oferujemy:

   • możliwość rozwoju zawodowego,
   • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
   • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   • ciekawe wyzwania zawodowe,
   • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
   • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.    Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

    Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

    Serwisant

    Opis:   

    Serwisant pracuje w zespole produkcyjnym przy montażu maszyn i urządzeń produkowanych w Firmie. jest pracownikiem wchodzącym w skład zespołu serwisowego, uczestniczącym w wyjazdach serwisowych do klienta zarówno w kraju jak i za granicą. Aktywnie uczestniczy w montażu maszyn i urządzeń, montażu części elektrycznej, montażu automatyki, testowaniu i naprawie usterek a także w serwisach gwarancyjnych i pogwarancyjnych zlecanych Spółce. Poszukujemy osoby, która posiada szeroką wiedzę na temat budowy maszyn i która chciałaby rozwijać się w zakresie mechatroniki, elektryki, automatyki oraz oprogramowania maszyn, poprzez uczestnictwo w naszych projektach.

     

     

    Zadania i obowiązki:

    • Montaż maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją
    • Serwisowanie maszyn i urządzeń dostarczanych do klienta
    • Wykonywanie napraw, modyfikacji maszyn i urządzeń zgodnie z poleceniem przełożonego w ramach dostępnych umiejętności i oprzyrządowania.
    • Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania zgodnie z dokumentacją, schematami i instrukcjami.
    • Budowa / montaż szaf sterowniczych oraz rozdzielnic elektrycznych.
    • Wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych w systemach elektrycznych i automatycznych.
    • Montaż przemysłowych instalacji elektrycznych i automatyki.
    • Udział w montażu i podłączaniu wytworzonych produktów. Montaż maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją.

     

     

    Edukacja i doświadczenie:

    • minimum wykształcenie średnie
    • Znajomość rysunku technicznego
    • Umiejętność obsługi narzędzi i elektronarzędzi
    • Wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn
    • Wiedza z zakresu mechatroniki i elektryki
    • Wiedza z zakresu oprogramowania maszyn i urządzeń
    • Znajomość j. angielskiego na poziomie B1
    • Umiejętności komunikacyjne

     

     

    Oferujemy:

    • możliwość rozwoju zawodowego,
    • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
    • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
    • ciekawe wyzwania zawodowe,
    • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
    • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.     Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

     "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

     Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

     Inżynier jakości

     Opis:

     Inżynier jakości prowadzi rozwój systemu zarządzania jakością wymaganego do budowania wysokiej technologii PCB dla celów komercyjnych i wojskowych.  Koordynuje nadzór nad jakością przyjmowanych elementów do montażu maszyn a także nadzór nad montowanymi maszynami.

     Zadania i obowiązki:

     • Odpowiedzialność za dalszy rozwój i zgodność AWP z system zarządzania jakością (QM) ISO9001:2015; ISO14001:2015.
     • Zapewnienie codziennej jakości wsparcia technicznego przy projektach.
     • Ścisła współpraca z inżynierami w celu zapewnienia standardów jakości.
     • Zapewnienie mentoringu poprzez przeglądy i informacje zwrotne w celu zapewnienia zgodności, właściwego wpływu odchylenia na oceny produktów i ulepszenia.
     • Rozwijanie, modyfikowanie, stosowanie i utrzymywanie standardów jakości oraz protokołu do przetwarzania częściowo gotowych lub gotowych materiałów do produkcji.
     • Tworzenie i wdrażanie metod i procedur kontroli, testowania i oceny dokładności produktów i urządzeń produkcyjnych.
     • Projektowanie lub określanie mechanizmów kontroli i testowania mechanizmów oraz wyposażenia. Przeprowadzanie testów zapewniania jakości. Wykonuje analizę statystyczną, aby ocenić koszt i określić odpowiedzialność za produkty lub materiały, które nie spełniają wymaganych norm i specyfikacji.
     • Wykonywanie audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych na potrzeby AWP
     • Zapewnianie, że środki naprawcze spełniają dopuszczalne standardy niezawodności i że dokumentacja jest zgodna z wymaganiami.

     Edukacja i doświadczenie:

     • Wykształcenie wyższe w dziedzinie jakości lub pokrewnej
     • Minimum 5 lat bezpośredniego doświadczenia w QM, najlepiej w przemyśle PCB lub produkcji elektroniki
     • Pięć lat bezpośredniego doświadczenia w pracy z ISO9001, ISO14001
     • Doświadczenie z PN-N18001:2004; ISO9001:2015, ISO14001:2015.
     • Mile widziana znajomość wymagań AS9100 i Nadcap
     • Mile widziane doświadczenie z wymaganiami MIL-PRF-31032
     • Biegłość z oprogramowaniem Microsoft Office.
     • Doświadczenie w zarządzaniu bazami danych
     • Doskonałe umiejętności komunikacyjne pisemne i werbalne.
     • Umiejętność skutecznej komunikacji z osobami na wszystkich poziomach, zarówno w organizacji, jak i poza nią.

     Oferujemy:

     • możliwość rozwoju zawodowego,
     • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
     • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
     • ciekawe wyzwania zawodowe,
     • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
     • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.      Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

      "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

      Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

      Inżynier Chemii

      Obowiązki:

      • Zapewnienie bieżącego wsparcia technicznego dla projektów.
      • Ścisła współpraca z inżynierami w celu zagwarantowania standardów jakości.
      • Zapewnienie mentoringu poprzez recenzje i informacje zwrotne w celu zagwarantowania zgodności projektów,  właściwy wpływ oceny odchyleń I ulepszeń produktu.
      • Zapewnienie, że środki naprawcze spełniają akceptowalne standardy niezawodności oraz konsultowanie środków zaradczych z działem R&D.
      • Wsparcie przy projektowaniu systemów procesów chemicznych ze sterowaniem.
      • Wsparcie przy projektach wet process.
      • Ustalenie standardów dla wytwarzanych maszyn.
      • Analiza problemów i ich rozwiązań na podstawie ustrukturyzowanych narzędzi.
      • Uczestnictwo we wdrażaniu projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych.

      Wykształcenie i doświadczenie

      • Wykształcenie wyższe chemiczne lub materiałoznawstwo
      • Wiedza z inżynierii chemicznej
      • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
      • Biegła obsługa MS Office
      • Doświadczenie w obsłudze SAP
      • Znajomość rysunku technicznego
      • Znajomość technologii produkcji
      • Znajomość języka angielskiego
      • Znajomość programu CAD

       

      Oferujemy:

      • możliwość rozwoju zawodowego,
      • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
      • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
      • ciekawe wyzwania zawodowe,
      • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
      • elastyczne godziny pracy,
      • dodatkową opiekę medyczną       Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

       "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

       Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

       Inżynier PLM

       Osoba na tym stanowisku zapewnia kompleksowe działanie systemu Product Lifecycle Management (PLM), wraz z oceną, analizą, planowaniem wdrożenia i wdrożeniem oprogramowania, aplikacji, udoskonalaniem systemu i integralności danych. Rola ta wspiera optymalne planowanie i wykonanie wszystkich działań związanych z wdrożeniem systemu lub oprogramowania w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia. Stanowisko to ma celu zapewnić wymagane analityczne i techniczne wsparcie koncepcji i rozwiązań zapobiegawczych.

       Obowiązki i zakres odpowiedzialności:

       • Zapewnienie kompleksowego działania systemu PLM, wraz z pomyślną oceną, analizą, planowaniem wdrożenia i wdrożeniem oprogramowania, aplikacji, udoskonalaniem systemu i integralności danych.
       • Wsparcie optymalnego planowania i wykonania wszystkich działań związanych z wdrożeniem systemu lub oprogramowania w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia.
       • Zapewnienie wymaganego analitycznego i technicznego wsparcia rozwiązań i rozwiązań zapobiegawczych.
       • Techniczne wsparcie w badaniach, analizach oraz planowaniu wdrożeń i utrzymania złożonych systemów, wewnętrzny konsultant skomplikowanych analiz i zadań administrowania systemem, prowadzenie projektów technicznych, praca z pełnym zrozumieniem organizacji, praktyk i wymagań biznesowych klienta w ekstremalnym obciążeniu zadaniami.
       • Wyznaczanie zadań, praca w dużym stopniu niezależności, szybkie działanie zapobieganiu lub korygowaniu błędów.
       • Reprezentowanie działu R&D oraz obsługa jako podstawowy kontakt w kwestii trudnych technicznie i funkcjonalnie działaniach inżynierskich.
       • Bezpośrednia współpraca z  działem R&D i Produkcją w celu rozwiązywania kompleksowych technicznych problemów związanych z konkretnymi potrzebami biznesowymi.
       • Rola eksperta merytorycznego w procesach biznesowych.

        

       Wykształcenie i doświadczenie

       • Wymagany tytuł licencjata /studia w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych, inżynierskich lub matematycznych.
       • 2 lata doświadczenia w inżynierii, rozwoju oprogramowania, zarządzania konfiguracją lub danymi;
       • udokumentowane doświadczenie w korzystaniu z systemu PLM oraz integracji systemów PLM z CAD.
       • Wymagana biegłość w nauce nowych systemów i procesów oraz umiejętność efektywnej pracy z członkami zespołów ze wszystkich szczebli organizacji.
       • Udokumentowane zaawansowane umiejętności komunikacyjne i analityczne wraz z umiejętnościami organizacyjnymi.
       • Średniozaawansowana znajomość obsługi MS Office i doświadczenie w pracy na systemie ERP.

        

       Oferujemy:

       • możliwość rozwoju zawodowego,
       • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
       • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
       • ciekawe wyzwania zawodowe,
       • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
       • elastyczne godziny pracy,
       • dodatkową opiekę medyczną        Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

        "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

        Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

        Programista C#

        Poszukiwany kandydat wejdzie w skład zespołu pracującego nad rozwojem produktu w zakresie przemysłu 4.0 w klasie enterprise.

        Budowa globalnego systemu zarządzania i kontroli produkcją o zakresie korporacyjnym.

        W skład zespołu wchodzą również doświadczeni programiści PLC zapewniający wsparcie systemu od strony maszynowej.

         

        Edukacja i doświadczenie:

        • Minimum 3-4 lata doświadczenia komercyjnego.
        • Bardzo dobra znajomość języka C# i platformy .NET framework.
        • Dobra znajomość relacyjnych baz danych, budowanych głównie w oparciu o MySQL.
        • Doświadczenie w pracy z Model-View-Controller (MVC).
        • Mile widziane doświadczenie w pracy z protokołami komunikacyjnych MQTT, TCP/IP.
        • Mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem brokerów (HiveMQ, Mosquitto).
        • Mile widziane doświadczenie z Windows Presentation Foundation (WPF) lub innym frameworkiem opartym na XAML.
        • Mile widziane doświadczenie w budowaniu frontendu WEB.
        • Znajomość języka angielskiego.

         

        Inne kwalifikacje:

        • Kreatywność.
        • Umiejętność szybkiego uczenia się oraz analitycznego myślenia.
        • Umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

         

        Oferujemy:

        • możliwość rozwoju zawodowego,
        • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
        • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
        • ciekawe wyzwania zawodowe,
        • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
        • elastyczne godziny pracy,
        • dodatkową opiekę medyczną         Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

         "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

         Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

         Młodszy konstruktor

         Miejsce pracy Bożejowice, Bolesławiec lub Wrocław

         Opis zadania:

         • Projektowanie nowych zespołów oraz rozwój istniejących rozwiązań.
          Wyszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i wsparcie dla nowych wdrożeń.
         • Tworzenie rysunków wykonawczych oraz złożeniowych.
         • Analiza danych wejściowych.
         • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją.
         • Wsparcie działu produkcyjnego w kwestiach związanych z rozwojem produktu.
         • Wsparcie działu zakupów, w kwestiach pomocy technicznej.

         Wymagania:

         • Wykształcenie wyższe w dziedzinie inżynierii mechanicznej i budownictwie,
         • Znajomość rysunku technicznego,
         • Komunikacja w języku angielskim, także technicznym
         • Wiedza z zakresu projektowaniu tworzyw sztucznych,
         • Mile widziana znajomość programów CAD, Autodesk, AutoCAD, Autodesk invetor,
         • Umiejętność pracy w grupie.
         • Przestrzeganie terminowego wykonywania nałożonych zadań.
         • Wykazanie inicjatywy w zakresie wdrażania nowych rozwiązań i poprawy

         Oferujemy:

         • możliwość rozwoju zawodowego,
         • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
         • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
         • ciekawe wyzwania zawodowe,
         • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
         • elastyczne godziny pracy,
         • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe

         Prosimy o CV również w języku angielskim.          Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

          "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

          Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

          Programista

          Miejsce pracy Bożejowicie, Bolesławiec, Wrocław

          Posiadający doświadczenie w projektowaniu oraz uruchamianiu systemów automatyki, a także programowaniu PLC.

          Opis zadania:

          • Codzienna praca z wdrożonymi w firmie narzędziami (m.in. Clickup, sharepoint, etc.).
          • Codzienna bliska współpraca z innymi członkami zespołu projektowego.
          • Programowanie, konfiguracja i uruchamianie systemów automatyki.
          • Programowanie paneli operatorskich, tworzenie wizualizacji procesów.
          • Testowanie systemów automatyki pod względem ich funkcjonalności.
          • Dbałość o dobro zakładu pracy, ochrona mienia, wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem.
          • Posługiwanie się podstawowymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
          • Aktywna i trafna identyfikacja problemów i zagrożeń. Prosi pracownika na wyższym stopniu doświadczenia o pomoc w weryfikacji rozwiązań dla trudniejszych zadań lub takich do których nie ma pewności.
          • Testowanie systemów automatyki pod względem ich bezpieczeństwa.
          • Praca zgodnie z przyjętymi regulacjami oraz przepisami prawa.
          • Przygotowanie dokumentacji projektowej.
          • Analiza zmian projektowych wraz z oceną ich ryzyka i wpływu na projekt jako całości.
          • Kontakt techniczny z dostawcami.
          • Kontakt i wsparcie dla klienta.
          • Aktywny i konstruktywny udział w meetingach Design Review/Design Freeze na każdym etapie projektu.
          • Przygotowanie offline w pełni funkcjonalnego programu.
          • Rozwój technologii poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań inżynierskich.

          Wymagania:

          • Wykształcenie średnie lub wyższe.
          • 1,5 – 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
          • Doświadczenie w branży produkcyjnej.

          Oferujemy:

          • możliwość rozwoju zawodowego,
          • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
          • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
          • ciekawe wyzwania zawodowe,
          • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
          • elastyczne godziny pracy,
          • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe

          Prosimy o CV również w języku angielskim.           Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

           "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

           Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)