Opis:   

Elektryk uczestniczy w procesach produkcyjnych przy montażu aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania. Osoba na tym stanowisku wykonuje prace przy budowie i montażu szaf sterowniczych oraz rozdzielnic. Elektryk wykonuje prace instalacyjne oraz konserwacyjne w systemach elektrycznych i automatycznych. Pomaga także przy pakowaniu maszyn. Elektryk wykonuje zadania terminowo i z należyta starannością.

 

 

Zadania i obowiązki:

 • Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania zgodnie z dokumentacją, schematami i instrukcjami.
 • Diagnozowanie i usuwanie podstawowych usterek w obrębie typowych instalacji.
 • Bieżąca kontrola dostarczonych elementów i powiadamianie przełożonego o stwierdzonych niezgodnościach.
 • Utrzymanie jakości pracy w zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami.
 • Informowanie o potencjalnych zagrożeniach w dotrzymaniu terminu wykonania zleconego zadania.
 • Pakowanie maszyn zgodnie z instrukcją pakowania i przygotowanie materiałów do pakowania.
 • Wykonywanie drobnych napraw, modyfikacji części zgodnie z poleceniem przełożonego w ramach dostępnych umiejętności i oprzyrządowania.
 • Wykonywanie prac gospodarczych związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu.
 • Wykonywanie drobnych napraw w lokalach Spółki, zgodnie z poleceniem Przełożonego
 • Dbanie o mienie zakładu i powierzone narzędzia pracy.
 • Wykonywanie zadań pod nadzorem pracownika o wyższym stopniu doświadczenia.

 

 

Edukacja i doświadczenie:

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • Ważne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji, co najmniej do 1 kV
 • 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawe wyzwania zawodowe,
 • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
 • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.  Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

  Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

  Manufacturing Centre

  AWP Group Polen Sp. z o.o.
  Bożejowice 47
  59-700 Bolesławiec
  info@awp-group.net

  Engineering Centre

  Al. Tysiąclecia 60,
  59-700 Bolesławiec

  Cooperating Centre

  Wrocławskie Centrum Współpracy
  ul. Sikorskiego 2-8
  Stare Miasto
  Wrocław