Osoba na tym stanowisku zapewnia kompleksowe działanie systemu Product Lifecycle Management (PLM), wraz z oceną, analizą, planowaniem wdrożenia i wdrożeniem oprogramowania, aplikacji, udoskonalaniem systemu i integralności danych. Rola ta wspiera optymalne planowanie i wykonanie wszystkich działań związanych z wdrożeniem systemu lub oprogramowania w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia. Stanowisko to ma celu zapewnić wymagane analityczne i techniczne wsparcie koncepcji i rozwiązań zapobiegawczych.

Obowiązki i zakres odpowiedzialności:

 • Zapewnienie kompleksowego działania systemu PLM, wraz z pomyślną oceną, analizą, planowaniem wdrożenia i wdrożeniem oprogramowania, aplikacji, udoskonalaniem systemu i integralności danych.
 • Wsparcie optymalnego planowania i wykonania wszystkich działań związanych z wdrożeniem systemu lub oprogramowania w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia.
 • Zapewnienie wymaganego analitycznego i technicznego wsparcia rozwiązań i rozwiązań zapobiegawczych.
 • Techniczne wsparcie w badaniach, analizach oraz planowaniu wdrożeń i utrzymania złożonych systemów, wewnętrzny konsultant skomplikowanych analiz i zadań administrowania systemem, prowadzenie projektów technicznych, praca z pełnym zrozumieniem organizacji, praktyk i wymagań biznesowych klienta w ekstremalnym obciążeniu zadaniami.
 • Wyznaczanie zadań, praca w dużym stopniu niezależności, szybkie działanie zapobieganiu lub korygowaniu błędów.
 • Reprezentowanie działu R&D oraz obsługa jako podstawowy kontakt w kwestii trudnych technicznie i funkcjonalnie działaniach inżynierskich.
 • Bezpośrednia współpraca z  działem R&D i Produkcją w celu rozwiązywania kompleksowych technicznych problemów związanych z konkretnymi potrzebami biznesowymi.
 • Rola eksperta merytorycznego w procesach biznesowych.

 

Wykształcenie i doświadczenie

 • Wymagany tytuł licencjata /studia w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych, inżynierskich lub matematycznych.
 • 2 lata doświadczenia w inżynierii, rozwoju oprogramowania, zarządzania konfiguracją lub danymi;
 • udokumentowane doświadczenie w korzystaniu z systemu PLM oraz integracji systemów PLM z CAD.
 • Wymagana biegłość w nauce nowych systemów i procesów oraz umiejętność efektywnej pracy z członkami zespołów ze wszystkich szczebli organizacji.
 • Udokumentowane zaawansowane umiejętności komunikacyjne i analityczne wraz z umiejętnościami organizacyjnymi.
 • Średniozaawansowana znajomość obsługi MS Office i doświadczenie w pracy na systemie ERP.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawe wyzwania zawodowe,
 • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dodatkową opiekę medyczną  Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

  Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

  Manufacturing Centre

  AWP Group Polen Sp. z o.o.
  Bożejowice 47
  59-700 Bolesławiec
  info@awp-group.net

  Engineering Centre

  Al. Tysiąclecia 60,
  59-700 Bolesławiec

  Cooperating Centre

  Wrocławskie Centrum Współpracy
  ul. Sikorskiego 2-8
  Stare Miasto
  Wrocław