Opis:   

Elektryk uczestniczy w procesach produkcyjnych przy montażu aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania. Osoba na tym stanowisku wykonuje prace przy budowie i montażu szaf sterowniczych oraz rozdzielnic. Elektryk wykonuje prace instalacyjne oraz konserwacyjne w systemach elektrycznych i automatycznych. Pomaga także przy pakowaniu maszyn. Elektryk wykonuje zadania terminowo i z należyta starannością.

 

 

Zadania i obowiązki:

  • Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, sensoryki oraz instalacji okablowania zgodnie z dokumentacją, schematami i instrukcjami.
  • Diagnozowanie i usuwanie podstawowych usterek w obrębie typowych instalacji.
  • Bieżąca kontrola dostarczonych elementów i powiadamianie przełożonego o stwierdzonych niezgodnościach.
  • Utrzymanie jakości pracy w zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami.
  • Informowanie o potencjalnych zagrożeniach w dotrzymaniu terminu wykonania zleconego zadania.
  • Pakowanie maszyn zgodnie z instrukcją pakowania i przygotowanie materiałów do pakowania.
  • Wykonywanie drobnych napraw, modyfikacji części zgodnie z poleceniem przełożonego w ramach dostępnych umiejętności i oprzyrządowania.
  • Wykonywanie prac gospodarczych związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu.
  • Wykonywanie drobnych napraw w lokalach Spółki, zgodnie z poleceniem Przełożonego
  • Dbanie o mienie zakładu i powierzone narzędzia pracy.
  • Wykonywanie zadań pod nadzorem pracownika o wyższym stopniu doświadczenia.

 

 

Edukacja i doświadczenie:

  • Wykształcenie minimum zawodowe
  • Znajomość rysunku technicznego
  • Umiejętność czytania schematów elektrycznych
  • Ważne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji, co najmniej do 1 kV
  • 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 

 

Oferujemy:

  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • ciekawe wyzwania zawodowe,
  • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze.
  • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.    Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

    Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

    Manufacturing Centre

    AWP Group Polen Sp. z o.o.
    Bożejowice 47
    59-700 Bolesławiec
    info@awp-group.net

    Engineering Centre

    Al. Tysiąclecia 60,
    59-700 Bolesławiec

    Cooperating Centre

    Wrocławskie Centrum Współpracy
    ul. Sikorskiego 2-8
    Stare Miasto
    Wrocław