Zadania i obowiązki:

 • Montaż maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją.
 • Obsługa narzędzi ręcznych.
 • Bieżąca kontrola dostarczonych części i powiadamianie przełożonego o stwierdzonych niezgodnościach.
 • Wykonywanie zleconych zadań w wyznaczonym terminie.
 • Utrzymanie jakości pracy w zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami.
 • Informowanie o potencjalnych zagrożeniach w dotrzymaniu terminu wykonania zleconego zadania.
 • Pakowanie maszyn zgodnie z instrukcją pakowania i przygotowanie materiałów do pakowania.
 • Wykonywanie drobnych napraw, modyfikacji części zgodnie z poleceniem przełożonego w ramach dostępnych umiejętności i oprzyrządowania.
 • Wykonywanie prac gospodarczych związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu.
 • Wykonywanie drobnych napraw w lokalach Spółki, zgodnie z poleceniem Przełożonego.
 • Wykonywanie zadań pod nadzorem pracownika o wyższym stopniu doświadczenia.
 • Wspieranie pracowników z mniejszym doświadczeniem.
 • Współpraca z innymi działami.

 

Edukacja i doświadczenie:

 • Ukończone wykształcenie średnie.
 • Znajomość rysunku technicznego.
 • Wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w międzynarodowej organizacji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawe wyzwania zawodowe,
 • politykę otwartości na wewnętrzne inicjatywy pracownicze,
 • dodatkową opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe.  Maksymalna wielkość załącznika 2MB, formaty: pdf, doc, docx, odt

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV przez pracodawcę oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926)"

  Akceptuję warunki i składam aplikację na stanowisko (pole wymagane)

  Manufacturing Centre

  AWP Group Polen Sp. z o.o.
  Bożejowice 47
  59-700 Bolesławiec
  info@awp-group.net

  Engineering Centre

  Al. Tysiąclecia 60,
  59-700 Bolesławiec

  Cooperating Centre

  Wrocławskie Centrum Współpracy
  ul. Sikorskiego 2-8
  Stare Miasto
  Wrocław